Ανασκαφή στην αρχαία Ελίκη που ισοπέδωσε ο σεισμός το 372 π.Χ. – Εντυπωσιακά λατρευτικά ευρήματα

Συνεχίστηκε και κατά το 2023 η διεπιστημονική αρχαιολογική έρευνα στο ιερό των Γεωμετρικών και Αρχαϊκών Χρόνων στα Νικολέικα Αιγιάλειας, τεκμηριώνοντας περαιτέρω τις διαφορετικές χρονολογικές φάσεις του λατρευτικού κέντρου της αρχαίας … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ανασκαφή στην αρχαία Ελίκη που ισοπέδωσε ο σεισμός το 372 π.Χ. – Εντυπωσιακά λατρευτικά ευρήματα.