Επικαιρότητα

Δωρεάν κατασκήνωση μέσω ΟΑΕΔ 2015!

Αγαπητοί γονείς,

Το πρόγραμμα «Δωρεάν κατασκήνωση» μέσω του ΟΑΕΔ θα λειτουργήσει και τη φετινή χρονιά. Διαβάστε παρακάτω όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Το παρόν άρθρο θα ανανεώνεται κάθε φορά που θα έχουμε νεότερα από τον ΟΑΕΔ.

Χρονικά διαστήματα 2015:

> 27.06 – 11.07.2015

> 11.07 – 25.07.2015

> 25.07 – 08.08.2015

> 02.08 – 16.08.2015

> 08.08 – 22.08.2015

Πως συμπληρώνω την αίτηση:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Η προθεσμία δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.

Ποια είναι η διαδικασία:

Πρώτα πρέπει να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση. Έπειτα πρέπει να περιμένετε να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.

Η λίστα με τους δικαιούχους θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, το www.oaed.gr

ΟΑΕΔ   «Παιδικές κατασκηνώσεις»   μπορείτε να στείλετε για 15

ημέρες δωρεάν στην κατασκήνωση τα παιδιά σας, ηλικίας 6-16 ετών, εάν

έχετε εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2014

(εισοδήματα του 2013),

 Εργαζόμενοι:

  • με 50 ημέρες εργασίας το 2014, ή
  • με 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας, ή
  • με 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας
  • οι κατηγορίες αυτές λειτουργούν και αθροιστικά μέχρι την συμπλήρωση των 50 ημερών

Άνεργοι :

  • με τέσσερις μήνες (4) συνεχόμενης ανεργίας

Αφού επιλεγείτε για το πρόγραμμα, θα δοθεί ένας μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός για κάθε παιδί, ο οποίος αποτελεί την «επιταγή διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις».

Μετάβαση στο περιεχόμενο