Θέματα υγείας

Εφηβεία: Πρόληψη για τον ιό του AIDS

Η ενημέρωση και η χρήση θετικών στρατηγικών αντιμετώπισης είναι τα βασικά εργαλεία των επαγγελματιών της προαγωγής υγείας για την αποτελεσματική πρόληψη των νοσημάτων. Μια πρόσφατη μελέτη εξέτασε τις πηγές ενημέρωσης και τις στρατηγικές αντιμετώπισης σχετικά με το προληπτικό έλεγχο για τον ιό του AIDS τον HIV σε ένα δείγμα 417 εφήβων 13-19 ετών.

Όλοι οι συμμετέχοντες παρακολουθούσαν ένα από τα 20 θεραπευτικά σχολικά κέντρα για την αντιμετώπιση των διαταραχών συναισθήματος και συμπεριφοράς των νέων που λειτουργούν σε δύο μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ. Κατά την είσοδο τους στη μελέτη συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την πρόληψη του HIV.

Το 29% των εφήβων απάντησε πως έχει εξεταστεί για τον HIV. Βρέθηκε μάλιστα ότι την πιθανότητα προληπτικού ελέγχου αύξαναν η μεγαλύτερη ηλικία, το γυναικείο φύλο, η λατινική καταγωγή, ο μη ετεροφυλόφιλος προσανατολισμός, το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο καθώς και η πρόσφατη σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις.

Επιπρόσθετα, βρέθηκε ότι οι συμμετέχοντες που επέλεγαν στρατηγικές αντιμετώπισης που εστίαζαν στη θετική σκέψη και το συναίσθημα, καθώς και αυτοί που ανέφεραν ότι είχαν ενημερωθεί για τον HIV από προσωπικές πηγές, ήταν πιο πιθανό να προβούν στον προληπτικό έλεγχο σε σύγκριση με αυτούς που επέλεγαν ως στρατηγική αντιμετώπισης την αποφυγή και ανέφεραν πιο απρόσωπες πηγές πληροφόρησης.

Με τη βοήθεια της στατιστικής ανάλυσης οι ερευνητές έλεγξαν την επίδραση των παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων βρήκαν ότι οι δυο παράγοντες που σχετίζονταν ξεκάθαρα και ανεξάρτητα με την αύξηση της πιθανότητας προληπτικού ελέγχου ήταν η πρόσφατη επικίνδυνη σεξουαλική επαφή και η ενημέρωση σχετικά με τον ιό από προσωπικές πηγές.

Αυτά τα ευρήματα έχουν ιδιαίτερη σημασία αν λάβει κανείς υπόψη ότι η μελέτη διεξήχθη σε ένα πληθυσμό εφήβων με διαγνωσμένα προβλήματα. Πρόκειται δηλαδή για ένα ιδιαίτερα δύσκολο πληθυσμό που αποτελεί πρόκληση για τους επαγγελματίες προαγωγής υγείας. Είναι απαραίτητο, άλλωστε, να θυμάται κανείς ότι οι έφηβοι ακούν περισσότερο αυτούς που εμπιστεύονται. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, είναι σημαντικό τα μηνύματα της προαγωγής υγείας να μεταδοθούν από άτομα που οι νέοι γνωρίζουν κι εμπιστεύονται και όχι από απρόσωπες καμπάνιες που ενίοτε ενισχύουν το φόβο και την αποφευκτική συμπεριφορά.

The Journal of Sexual Medicine

Μετάβαση στο περιεχόμενο