Επιστημονικά Νέα

Πάτρα: Ενεργή συμμετοχή είχε το Πανεπιστήμιο Πατρών στο δίκτυο «SGroup European University’s Network»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως μέλος του Δικτύου των ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων «SGroup European University’s Network», συμμετείχε ενεργά στις εργασίες της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Las Palmas / Gran Canaria, στις 5-7 Νοεμβρίου 2015, εκπροσωπούμενο από τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων καθηγητή Ν. Καραμάνο, ο οποίος και παρουσίασε την εισήγηση: «Mapping the University of Patras towards the Internationalisation. Challenges and perspectives».

Η κεντρική θεματική των φετινών εργασιών του Δικτύου ήταν: Enhancing the impact of international strategies through professionalization of staff and services, με βασικούς άξονες συζήτησης τις στρατηγικές διεθνοποίησης που αναπτύσσονται εντός των ιδρυμάτων, αλλά και τις διεθνείς συνεργασίες με πανεπιστήμια εκτός Ευρώπης (προς τις ΗΠΑ, αλλά κυρίως προς τις αναπτυσσόμενες χώρες: Λατινική Αμερική, Κίνα, Ινδία, Αραβικές χώρες κ.λπ.), την εξερχόμενη κινητικότητα και τις υποτροφίες των φοιτητών, την προσέλκυση φοιτητών, τη διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα, την αξιολόγηση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις διεθνείς κατατάξεις των Πανεπιστημίων.

Η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στις εργασίες του Δικτύου ενδυνάμωσε τη θέση και την επικοινωνία μας με κεντρικούς θεσμούς και εκπροσώπους φορέων στην Ευρώπη, σε μια ρευστή εποχή, όπου διαμορφώνονται οι νέες προτεραιότητες των ευρωπαϊκών ΑΕΙ.

Το Δίκτυο των ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων «SGroup European University’s Network», ιδρύθηκε το 1988 με σκοπό την ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών περιφερειακών πανεπιστημίων σε θέματα εξωστρέφειας, διεθνούς προβολής και στρατηγικών συνεργασιών, καθώς και τη βελτίωση της προσφερόμενης ποιότητας στη διδασκαλία, την έρευνα και τη διοίκηση των ιδρυμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη του SGroup.

Το Δίκτυο αυτό έχει πλέον εξελιχθεί σε μια δυναμική πλατφόρμα για την συνεργασία των πανεπιστημίων μεταξύ των ευρωπαϊκών και μη ιδρυμάτων, τη διεθνοποίηση των μελών του, την προώθηση της αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα, καθώς και τη διαρκή προσαρμογή στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες με δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο