Οικολογικά Νέα

Ποιοτικά «άριστο» το 95% των υδάτων κολύμβησης σε Ελλάδα, Κύπρο, Αυστρία και Κροατία το 2022

Το 95% των υδάτων κολύμβησης στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Αυστρία και την Κροατία πληρούσαν το «άριστο» ποιοτικό πρότυπο το 2022, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ύδατα κολύμβησης που δημοσιεύτηκε σήμερα. Επιπλέον, στη Μάλτα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και το Λουξεμβούργο όλα τα αξιολογηθέντα ύδατα κολύμβησης πληρούσαν τουλάχιστον το ελάχιστο πρότυπο επαρκούς ποιότητας το 2022.

Ειδικότερα, η Κομισιόν επισημαίνει ότι η πλειονότητα των περιοχών υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη πληρούσε τα πιο αυστηρά πρότυπα «εξαιρετικής» ποιότητας του νερού της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2022, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης. Η αξιολόγηση, που έγινε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σε συνεργασία με την Επιτροπή, υπογραμμίζει πού μπορούν οι κολυμβητές να βρουν τις πιο καθαρές τοποθεσίες κολύμβησης στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι.

Μη ξεχάσεις να κάνεις ένα Like στη σελίδα μας στο  facebook:  juniorsclub.gr —> ΕΔΩ

Η ποιότητα του νερού στις παράκτιες τοποθεσίες, που αποτελούν τα δύο τρίτα των συνολικών σημείων κολύμβησης, είναι γενικά καλύτερη από εκείνη των χερσαίων ποταμών και λιμνών. Το 2022, το 88,9% των παράκτιων περιοχών κολύμβησης της ΕΕ χαρακτηρίστηκαν ως άριστης ποιότητας σε σύγκριση με το 79,3% των χερσαίων περιοχών.

Από την υιοθέτηση της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης το 2006, το μερίδιο των «εξαιρετικών» τοποθεσιών έχει αυξηθεί και έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, μεταξύ 85-89% για τα παράκτια και 77-81% για τα εσωτερικά ύδατα κολύμβησης. Το 2022 αντιπροσώπευε το 85,7% όλων των υδάτων κολύμβησης στην ΕΕ. Τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας του νερού πληρούνταν στο 95,9% όλων των υδάτων κολύμβησης στην ΕΕ.

Το μερίδιο των υδάτων κολύμβησης με κακή ποιότητα νερού μειώθηκε την τελευταία δεκαετία και είναι σταθερό από το 2015. Το 2022, τα ύδατα κολύμβησης με κακή ποιότητα νερού αποτελούσαν μόνο το 1,5% του συνόλου των υδάτων κολύμβησης στην ΕΕ. Αυτό δείχνει ότι ο κίνδυνος για την υγεία από το κολύμπι στα νερά κολύμβησης μειώνεται αργά στην Ευρώπη.

Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στα παράκτια ύδατα είναι γενικά καλύτερη σε σύγκριση με τα εσωτερικά ύδατα, λόγω της συχνότερης ανανέωσης και της υψηλότερης ικανότητας αυτοκαθαρισμού των ανοιχτών παράκτιων υδάτων. Επιπλέον, πολλά εσωτερικά ύδατα κολύμβησης της κεντρικής Ευρώπης βρίσκονται σε σχετικά μικρές λίμνες, καθώς και σε ποτάμια με χαμηλή ροή. Σε σύγκριση με τις παράκτιες περιοχές, αυτά τα εσωτερικά ύδατα είναι πιο επιρρεπή στη βραχυπρόθεσμη ρύπανση που προκαλείται από έντονες καλοκαιρινές βροχές ή ξηρασίες, ειδικά το καλοκαίρι.

Περισσότερα από 1.800 σημεία-ευρωπαϊκά ύδατα κολύμβησης ή το 8% βρίσκονται σε πόλεις άνω των 100.000 κατοίκων, κυρίως στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ποιότητα ζωής στις πόλεις και έχουν οικοσυστημικά οφέλη.

Η αξιολόγηση για τη σημερινή έκθεση βασίζεται στην παρακολούθηση 21.973 περιοχών κολύμβησης σε όλη την Ευρώπη που αναφέρθηκαν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο για την περίοδο 2022. Αυτό περιλαμβάνει τοποθεσίες σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, την Αλβανία και την Ελβετία. Αυτά πρέπει να παρακολουθούνται για τέσσερις διαδοχικές κολυμβητικές περιόδους πριν θεωρηθούν είτε «άριστης», «καλής», «επαρκούς» ή «κακής».

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας και του σχεδίου δράσης για τη μηδενική ρύπανση, η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος εάν η Οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης εξακολουθεί να είναι κατάλληλη για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων ή εάν υπάρχει ανάγκη βελτίωσης της υφιστάμενους κανόνες και προτείνει σχετικές ενημερώσεις, συμπεριλαμβανομένων νέων παραμέτρων.

Η οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης είναι ένα από τα πολλά νομοθετήματα της ΕΕ που προστατεύουν το νερό. Συμπληρώνεται από την Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, την Οδηγία για τα πρότυπα ποιότητας του περιβάλλοντος, την Οδηγία για τα υπόγεια ύδατα, την Οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική και την Οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πηγή

 

 

 

Νέα ρομποτική μέλισσα μπορεί να είναι το μέλλον της τεχνητής επικονίασης

Μετάβαση στο περιεχόμενο