Θέματα υγείας

Πότε ολοκληρώνεται η σκελετική ανάπτυξη των παιδιών;

Ο καθηγητής Ορθοπεδικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Γ. Λυρίτης απαντά ότι η ωρίµανση της σκελετικής ανάπτυξης καθορίζεται κυρίως από την ανάπτυξη του αναστήµατος, καθώς και τη γεωµετρία (εύρος) των οστών.

Η  σκελετική ανάπτυξη ολοκληρώνεται µετά το κλείσιµο των επιφυσιακών πλακών, που είναι ένας γόνιµος χόνδρος µεταξύ της επίφυσης και της διάφυσης των οστών και µέσω του οποίου παράγεται συνεχώς νέο οστό και έτσι γίνεται επιµήκυνσή του. Η σύγκλιση των επιφυσιακών πλακών διαφέρει από οστό σε οστό. Το µεγαλύτερο ποσοστό αναστήµατος προσφέρει η πλάκα κοντά στο γόνατο.

Η σκελετική ανάπτυξη ολοκληρώνεται αµέσως µετά την ωρίµαση των γονάδων, δηλαδή την πλήρη ορµονική ωρίµαση. Αν και κάθε άνθρωπος ωριµάζει µε διαφορετικό τρόπο, η ανάπτυξη αυτή στην Ελλάδα συµπληρώνεται στο 15ο έτος της ηλικίας στα κορίτσια και στο 17ο-18ο έτος στα αγόρια.

Η σκελετική ανάπτυξη µπορεί να καθυστερεί για διάφορους λόγους (ορµονικούς ή γενετικούς) και γι’ αυτό και η σκελετική ηλικία µπορεί να διαφέρει από την πραγµατική ηλικία του παιδιού, σε σχέση µε άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας. Η κορυφαία οστική πυκνότητα, όµως, που έχει σχέση µε την αρχιτεκτονική του οστού, διαµορφώνεται έως το 20ο έτος στα κορίτσια και το 25ο έτος στα αγόρια.

Μετάβαση στο περιεχόμενο