Εκπαίδευση

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αναζητά απόφοιτο λυκείου με αμοιβή έως 2.640 ευρώ

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανακοίνωσε την πρόσληψη αποφοίτου λυκείου, ως έκτακτο προσωπικό, που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Έξυπνο Προγνωστικό Μοντέλο Πλοίων Υποστηριζόμενο από Ψηφιακά Ενσωματωμένους Αισθητήρες».

Η πρόσληψη θα υλοποιηθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενώ ο συνεργάτης θα απασχοληθεί στην έδρα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.

Μη ξεχάσεις να κάνεις ένα Like στη σελίδα μας στο  facebook juniorsclub.gr —>ΕΔΩ

Απαιτούμενο προσόν

Το απαιτούμενο προσόν είναι το παρακάτω: 

  • Απολυτήριο λυκείου

Αμοιβή

Η αμοιβή για τη θέση εργασίας ανέρχεται στα 2.640 ευρώ συνολικά, ενώ στο προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνεται και κάθε νόμιμη παρακράτηση και επιβάρυνση υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η κατά νόμο προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά του Δικαιούχου/ασφαλισμένου και εργοδότη, εφόσον απαιτείται. 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην παρακάτω διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Ηρώων Πολυτεχνείου 9

157 80 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Καταληκτική ημερομηνία

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

πηγή

Υπουργείο Παιδείας: Εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαίου 2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο