Θέματα υγείας

Υγειονομικοί έλεγχοι σε όλα τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Γιάννης Μπασκόζος, υπενθυμίζει μέσω εγκυκλίου την ανάγκη για διενέργεια υγειονομικών ελέγχων στα σχολεία, ημερήσια και νυχτερινά, όλων των βαθμίδων και όλων των κατηγοριών, ιδιωτικών και δημόσιων και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς-παιδικούς σταθμούς.

Όπως αναφέρεται, σκοπός των υγειονομικών ελέγχων είναι η τήρηση των κανόνων υγιεινής στους κύριους, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους των σχολείων και των βρεφικών, βρεφονηπιακών-παιδικών σταθμών.

Έμφαση πρέπει να δίνεται στην εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διασφάλισης των συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης των απορριμμάτων, ούτως ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ανθυγιεινών εστιών και να προστατεύεται η Δημόσια Υγεία.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα κυλικεία των σχολείων, στις καντίνες και τους χώρους εστίασης εντός των σχολείων και παράλληλα να εξετάζεται αν τα προσφερόμενα είδη είναι αυτά που καθορίζονται στις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, οι ανωτέρω υγειονομικοί έλεγχοι, κρίνεται σκόπιμο να διεξάγονται και στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, που λειτουργούν γύρω και σε μικρή απόσταση από τα σχολικά συγκροτήματα.

Όσον αφορά προγράμματα διανομής τροφίμων στα σχολεία, τα οποία πραγματοποιούνται από φορείς υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, ή άλλων αρμόδιων υπουργείων, αυτά πρέπει να τηρούν τους όρους της σχετικής νομοθεσίας. Ο υπεύθυνος φορέας που υλοποιεί το εκάστοτε πρόγραμμα, οφείλει να ενημερώνει την αρμόδια ελεγκτική αρχή προκειμένου να μπορεί να προβεί σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους.

Τονίζεται ότι, περιοδικοί έλεγχοι θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας του σχολικού πληθυσμού.

Επίσης, στην εγκύκλιο δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην αυστηρή εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος στις σχολικές εγκαταστάσεις.

 

 

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο