Υπουργείο Παιδείας: Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού – 148 αναφορές στην πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση που τροποποιεί το πλαίσιο των παιδαγωγικών μέτρων, με στόχο, μεταξύ άλλων, την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του … Συνεχίστε να διαβάζετε το Υπουργείο Παιδείας: Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού – 148 αναφορές στην πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr.