Οικολογικά Νέα

Αποφασίστηκε η ένταξη του δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στο δίκτυο πόλεων με λίμνες

Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης , η ένταξη του Δήμου στο Δίκτυο πόλεων με λίμνες, ένα βήμα για την ανάπτυξη της περιοχής ειδικά στην αξιοποίηση των υδάτινων εκτάσεων.
 
«Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» με έδρα το Δήμο Δωρίδας, αποτελεί αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις προβλέψεις των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.).
 
Σκοποί της εταιρίας είναι:
 
Η Ορθή Περιβαλλοντική διαχείριση λιμνών και περιβάλλοντος χώρου σε σχέση με το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον. Η Δημιουργία Ευρωπαϊκού Χάρτη Λιμνών. Η Έρευνα-Εκπαίδευση πολιτών και φορέων για την ποιότητα και την χρήση των υδάτινων πόρων. Η Πράσινη ανάπτυξη
 
Τα ανωτέρω θα επιτευχθούν με τις εξής δράσεις:
 
– Τη δραστηριοποίηση για την προαγωγή των πολιτιστικών, μορφωτικών, κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων
 
– Τη διενέργεια ερευνών για την αξιοποίηση νέων, απόλυτα συμβατών με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον των χώρων από τις οποίες προέρχονται οι συμμετέχοντες, μορφών ανάπτυξης
 
– Την ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των μελών του δικτύου
 
– Την οργάνωση κοινών προγραμμάτων(προβολής, διαφήμισης, περιβάλλοντος, πολιτισμού κτλ)
 
– Την πρόσβαση στην πληροφόρηση με την αξιοποίηση της τράπεζας πληροφοριών και τη χρήση νέων τεχνολογιών
 
οι πόροι της εταιρίας προέρχονται ιδίως από:
 
– Χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχετικών με τους σκοπούς της
– Χορηγίες και δωρεές
– Κρατικές επιχορηγήσεις
– Εισφορές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.
 
Κοτύχι και Λίμνη Πηνειού
 
Η συμμετοχή του Δήμου στο εν λόγω «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες», αποβλέπει στην αποκόμιση εμπειριών κυρίως για την αξιοποίηση και διαχείριση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο του περιβάλλοντος χώρου σε σχέση με το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον, την προαγωγή των πολιτιστικών, μορφωτικών, κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων και την αξιοποίηση της τράπεζας πληροφοριών και τη χρήση νέων τεχνολογιών σχετικών με την πράσινη ανάπτυξη.
 
Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης διαθέτει την Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου , καθώς επίσης και την Τεχνητή Λίμνη Πηνειού(Λίμνη Καραμανλή)κατά ένα μέρος της οπότε μπορεί να ενταθεί προγράμματα χρηματοδότησης δράσεων για την αξιοποίηση τους.
]]>

Μετάβαση στο περιεχόμενο