Θέματα υγείας

Μητρώο ασθενών με ηπατίτιδα C για καλύτερη κάλυψη των ασφαλισμένων

Το Υπουργείο Υγείας, μέσω της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, και ο ΕΟΠΥΥ στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης της κάλυψης των αναγκών των ασφαλισμένων και του πληρέστερου σχεδιασμού των υπηρεσιών υγείας, ανέπτυξε και υλοποιεί, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Πελοποννήσου, υπό την επιστημονική ευθύνη των καθηγητών Άγγελου Χατζάκη και Κυριάκου Σουλιώτη, μητρώο ασθενών (registry) με ηπατίτιδα C.

Σκοπός του μητρώου είναι: α) η καταγραφή συγκεκριμένων, κρίσιμων κλινικά, επιδημιολογικών ατομικών δεδομένων, β) η αξιολόγηση συγκεκριμένων, προκαθορισμένων αποτελεσμάτων για ένα πληθυσμό-στόχο και γ) η υποστήριξη εμπεριστατωμένης απόφασης για τη δίκαιη κατανομή των πόρων.

Ο ΕΟΠΥΥ με τον παρόν μητρώο στοχεύει στη συλλογή τεκμηριωμένης πληροφορίας για: α) τη συχνότητα της πάθησης, β) τα χαρακτηριστικά των ασθενών, γ) την αποδοτικότητα του συστήματος διαχείρισης πρόσβασης στη θεραπεία και την επιβάρυνση του συστήματος υγείας από αυτήν.

Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων για στοχευμένες παρεμβάσεις με μετρήσιμους (ποσοτικοποιημένους) δείκτες αποτελέσματος για: α) τη θεραπεία και αποτελεσματική διαχείριση της νόσου, β) τη δευτερογενή πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση και γ) την πρωτογενή πρόληψη.

Τονίζεται επίσης ότι το παρόν έργο έγινε αζημίως για τον ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας, καθώς το κόστος του καλύφθηκε με ιδίους πόρους από τους επιστημονικούς φορείς που ανέλαβαν την υλοποίηση του.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στους εξουσιοδοτημένους χρήστες στη διεύθυνση: www.hepcregistry.gr . Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του μητρώου ορίζεται η 14η Σεπτεμβρίου 2015 και η συμπλήρωση του θα είναι υποχρεωτική για όλους τους ασθενείς με ηπατίτιδα C που λαμβάνουν θεραπεία από τον ΕΟΠΥΥ. Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, www.eopyy.gov.gr.

Να σημειωθεί ότι τις προσεχείς ημέρες θα τεθεί σε λειτουργία και το μητρώο καταγραφής ασθενών με Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία, το οποίο υλοποιείται επίσης στο πλαίσιο της ανωτέρω συνεργασίας.

]]>

Μετάβαση στο περιεχόμενο