Απόψεις

Νίκος Τζανάκος: Μια προσπάθεια, για να μην χαθεί ολόκληρη η πλατεία, στη Μέση Αγυιά, δίπλα στο σχολείο

Όπως είναι γνωστό, οι Δήμοι στη χώρα μας, εξαρτημένοι οικονομικά από την κεντρική εξουσία, έχουν ελάχιστες έως και καθόλου δυνατότητες να αντιμετωπίσουν τις αποζημιώσεις των κοινοχρήστων χώρων, οι οποίες προβλέπονται, από τα πολεοδομικά τους σχέδια. Το κράτος, στην ουσία αρνείται, να βρει λύσεις, στο τόσο σοβαρό για την σωστή και ποιοτική λειτουργία των πόλεων, πρόβλημα.   Συγχρόνως και σαν να μην έφτανε αυτό, τα τελευταία χρόνια, οι κυβερνήσεις, τροποποιώντας υπέρ των ιδιοκτητών τη διαδικασία, διευκόλυναν τις άρσεις απαλλοτρίωσης. Για την Πάτρα ειδικά, αυτή η συμπεριφορά του κράτους, είναι καταστροφική. Δεκάδες χώροι, οι οποίοι έχουν προβλεφθεί για πλατείες, αποχαρακτηρίζονται, επιστρέφουν στους ιδιοκτήτες και κτίζονται. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, την οποία οφείλουμε να σημειώσουμε καταγγέλλουν τα δημοτικά συμβούλια τουλάχιστον των τελευταίων δέκα χρόνων, που επιδεινώθηκε το πρόβλημα, δυστυχώς θα φανούν με την πάροδο των χρόνων και εδικά όταν θα οικοδομηθούν οι περιοχές. Τότε θα αποκαλυφθεί, το συνολικό μέγεθος της ζημιάς, αφού θα υπάρξουν στην πόλη, τεράστιες περιοχές δίχως ανάσα, δίχως χώρους πρασίνου, δίχως κοινόχρηστους χώρους, δίχως πλατείες.

Ήδη πλησιάζουν τα 30 εκ. ευρώ, τα χρήματα που χρειάζεται ο Δήμος, προκειμένου να αποζημιώσει μόνο τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν κερδίσει δικαστικές αποφάσεις.

Ελάχιστες είναι οι οικονομικές δυνατότητες του Δήμου και στις περισσότερες των περιπτώσεων, μηδενικές.

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να εξαντλούμε, κάθε δυνατότητα, προκειμένου να γίνει το μικρότερο κακό, σε κάθε περιοχή, που χάνει έναν κοινόχρηστο χώρο.

Η παράταξή μας, παίρνει την πρωτοβουλία, αυτή τη φορά  για την περίπτωση της πλατείας στη Μέση Αγυιά και προτείνει μια λύση, προκειμένου να σωθεί, όσο το δυνατόν μεγαλύτερος κοινόχρηστος χώρος.

Η πρόταση απευθύνεται στη Δημοτική Αρχή, σαν άμεσα εμπλεκόμενη, αλλά στην ουσία, στους κυβερνητικούς παράγοντες, είτε είναι βουλευτές είτε εκπρόσωποι της κυβέρνησης, στην περιοχή μας. Επιπλέον στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, καθώς και στους υπόλοιπους βουλευτές του νομού.

Οι παραπάνω θεωρούμε, πως έχουν υποχρέωση, να ερευνήσουν το θέμα και να απαντήσουν στους πολίτες, για ενέργειες που έκαναν ή θα κάνουν, για να εξασφαλιστεί  τρόπος, για να αποζημιωθεί  η πλατεία.

Σαν  συμβιβαστική λύση, προτείνουμε, να βρεθεί ένα ποσό,  για να αποζημιωθεί ένα μικρό τμήμα, μικρότερο από στρέμμα, (ΚΧ2), το οποίο προστιθέμενο στο τμήμα της υποχρεωτικής εισφοράς σε γη (ΚΧ1 στο σχέδιο), να δημιουργήσει ένα ικανό εδαφικό κοινόχρηστο τμήμα, 1.500 τ.μ. περίπου, το οποίο θα δώσει ανάσες στην περιοχή και ειδικά στα παιδιά του σχολικού συγκροτήματος, που συνορεύει με το χώρο.

Σαν ισοδύναμη λύση, θα μπορούσε να  προταθεί, να παραμείνει στο Ο.Τ. 1332, όλη η εισφορά σε γη, περίπου 1,5 στρέμμα και να αποζημιωθεί το αντίστοιχο τμήμα στο Ο.Τ. 1427.

Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, υπάρχει δυνατότητα, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο, να κάνουν δεκτές τις ενστάσεις των κατοίκων και ειδικά της σχολικής κοινότητας και να προχωρήσουν στην προτεινόμενη τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως.

Ελπίζουμε στις άμεσες ενέργειες, των εκπροσώπων της κυβέρνησης, των βουλευτών του νομού, αλλά και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

]]>

Μετάβαση στο περιεχόμενο