Επιστημονικά Νέα

Πάτρα: Διάκριση του μαθήματος «Κλινική Άσκηση στην Πνευμονολογία» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου

Το μάθημα «Κλινική Άσκηση στην Πνευμονολογία», με διδάσκοντες τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής Καθηγητή Κώστα Σπυρόπουλο και Επίκουρο Καθηγητή Κυριάκο Καρκούλια, επιλέχθηκε μεταξύ 2500 μαθημάτων που συμμετείχαν στο έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα» και βραβεύτηκε σε ειδική τελετή που έγινε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ως ένα «Ανοικτό Μάθημα» που ξεχωρίζει.

Εδώ, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το Πανεπιστήμιό ήταν το πρώτο στην παραγωγή ανοικτών μαθημάτων σε ολόκληρη τη χώρα με 335 μαθήματα, αξιοσημείωτο αποτέλεσμα όχι μόνο ως προς την ποσοτική αλλά και την ποιοτική διάσταση, καθώς ξεχώρισε ως προς το πλήθος των μαθημάτων αλλά και για την αρτιότητα της παραγωγής βιντεοδιαλέξεων (βλ. αναλυτική παρουσίαση στο ΔΤ 7 / 2015-16 / 15-10-2015).

Την Παρασκευή, 27/11/2015, θα πραγματοποιηθεί απολογιστική εκδήλωση και η συγκεντρωτική παρουσίαση του έργου των «Ανοικτών Μαθημάτων» που εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιό (Κεντρική Βιβλιοθήκη, ώρες 10.00 – 14.00).

Μετάβαση στο περιεχόμενο