Προτεινόμενο

Προετοιμασία φακέλου-αίτησης για το διαγωνισμό διοικητών νοσοκομείων / Υ.ΠΕ.

Εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα του ΑΣΕΠ και του Υπουργείου Υγείας αναλαμβάνει την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της αίτησής σας (έλεγχος δικαιολογητικών, συμβουλευτική σε θέματα απόδειξης εμπειρίας λόγω θέσης ευθύνης, υπολογισμού μορίων κι επιλογής θέσεων)

  1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ / Υ.ΠΕ. 

Εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα του ΑΣΕΠ και του Υπουργείου Υγείας αναλαμβάνει την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της αίτησής σας (έλεγχος δικαιολογητικών, συμβουλευτική σε θέματα απόδειξης εμπειρίας λόγω θέσης ευθύνης, υπολογισμού μορίων κι επιλογής θέσεων). Δυνατότητα διαρκούς επικοινωνίας με τον σύμβουλό μας ηλεκτρονικά αλλά και δια ζώσης ενημέρωσης με προγραμματισμένα ραντεβού.

Η προκήρυξη για τους Διοικητές και Υποδιοικητές των Υ.ΠΕ.:

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.072125&_afrLoop=139389418860166873&_adf.ctrl-state=emckq1khi_71#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.072125%26_afrLoop%3D139389418860166873%26_adf.ctrl-state%3Demckq1khi_75

Η προκήρυξη για τους Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των Νοσοκομείων:

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.072125&_afrLoop=139389418860166873&_adf.ctrl-state=emckq1khi_71#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.072125%26_afrLoop%3D139389418860166873%26_adf.ctrl-state%3Demckq1khi_75

 

  1. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ / Υ.ΠΕ. 

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σε θέματα του ΑΣΕΠ και του Υπουργείου Υγείας, το οποίο με επιτυχία είχε επιμεληθεί τη συγγραφή των σημειώσεων για τον γραπτό διαγωνισμό 2ΓΒ/2022 του ΑΣΕΠ, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύγγραμμα πάνω σε βασικές γνώσεις σε θέματα δικαίου, διοίκησης, γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού. Επιπλέον, έχει εμπλουτιστεί με ενημερωμένο υλικό πάνω σε θέματα καθημερινής διαχείρισης-εργασιακής αποτελεσματικότητας σε Δημόσιους Φορείς, αλλά και πάνω στο νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Νοσοκομείων και των Υγειονομικών Περιφερειών.

  1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ όλους τους Διαγωνισμούς και για τους ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 5Κ/2023 (Υπουργείο Υγείας) ΚΑΙ 6Κ/2023 (Υπουργεία Δικαιοσύνης-Προστασίας του Πολίτη) 
Οι υπηρεσίες παρέχονται σε όλη την Ελλάδα.
Επικοινωνήστε σήμερα στο 2610.270.293
Μετάβαση στο περιεχόμενο