Διατροφή Εκπαίδευση

Προώθηση της υγιεινής διατροφής στα δημοτικά σχολεία – Διανομή φρούτων, λαχανικών και γάλακτος – Ειδικές δράσεις!

Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος σχολικού έτους 2019-2020

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 429/22087/9-2-2018 (ΦΕΚ 594/Β΄/22-2-2018), όπως τροποποιήθηκε (με τη με αρ. πρωτ. 462/41906/01-03-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 783/Β΄/06-03-2019) και ισχύει, τέθηκε υπό την εποπτεία του Τμήματος Β΄ Σχολικής Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τριετές Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος (σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020). Βασικοί σκοποί του Προγράμματος είναι η ενίσχυση των θετικών στάσεων των μαθητών ως προς τις διατροφικές τους συνήθειες μέσα από τη συγκεκριμένη οργανωμένη παρέμβαση, η προώθηση της υγιεινής διατροφής και η καταπολέμηση της παχυσαρκίας.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται στις Διευθύνσεις Π.Ε. Α΄ Αθήνας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Αττικής, Ηρακλείου, Πειραιά και Ρεθύμνου.

Κατά το σχολικό έτος 2018-2019 συμμετείχαν στο εν λόγω Πρόγραμμα 757 σχολικές μονάδες και 138135 μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των δράσεων του Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος Διανομής Φρούτων, Λαχανικών και Γάλακτος σχολικού έτους 2018-2019:

α. πραγματοποιήθηκαν κατά μέσο όρο 7 διανομές φρούτων και λαχανικών και 23 διανομές γάλακτος στους μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

β. διανεμήθηκαν σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο εν λόγω Πρόγραμμα Τρισδιάστατες Πυραμίδες Υγιεινού Τρόπου Ζωής, οι οποίες αξιοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης ενημερώσεων και βιωματικών δράσεων από τις σχολικές μονάδες, σχετικά με την υγιεινή διατροφή και ειδικότερα την αναγκαιότητα ένταξης των φρούτων, των λαχανικών και του γάλακτος στο καθημερινό διαιτολόγιο των παιδιών,

γ. πραγματοποιήθηκαν ζωντανές επιδείξεις μαγειρικής στα σχολεία, όπου παρουσιάστηκαν συνταγές παρασκευής γευμάτων για παιδιά βασισμένες στα φρούτα, λαχανικά, γάλα, μέλι και ελαιόλαδο,

δ. σχεδιάστηκε ιστοσελίδα με σκοπό την προβολή του προγράμματος, η οποία διαθέτει ενότητα σχεδιασμένη ειδικά για τα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών με εκπαιδευτικό υλικό σε θεματικές ενότητες όπως η βιώσιμη παραγωγή, η αξία των φρούτων, λαχανικών, γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στη διατροφή μας και στο σώμα, η αξία της άσκησης για την υγεία μας, η καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων, η βιολογική γεωργία κ.ά., καθώς και διαδραστικά παιχνίδια, εικονικές περιηγήσεις, ενότητα για τους γονείς, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς με εκπαιδευτικό υλικό στα ανωτέρω θέματα,

ε. πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις στις σχολικές μονάδες, τόσο για γονείς, όσο και για εκπαιδευτικούς από ειδικούς διαιτολόγους-διατροφολόγους.

Για το σχολικό έτος 2019-2020 θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 71 επιπλέον σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 11062 επιπλέον μαθητές/τριες. Συνολικά θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα 828 δημόσια δημοτικά σχολεία και θα ωφεληθούν από αυτό 149179 μαθητές/τριες.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

23566

132

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

7211

40

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

9512

47

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

26008

137

ΑΧΑΪΑΣ

13806

90

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

6548

32

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

5078

25

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

13013

76

ΠΕΙΡΑΙΑ

18830

113

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

4496

26

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

21111

110

ΣΥΝΟΛΑ

149179

828

Ενόψει της πρώτης διανομής φρούτων λαχανικών και γάλακτος, επισυνάπτονται (α) σχετική εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας και (β) το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το έγγραφο με τις οδηγίες σε μορφή pdf 

Το έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων 

Μετάβαση στο περιεχόμενο