Αθλητισμός Εκπαίδευση

Υπουργείο Παιδείας: Πανελλήνιοι αγώνες ξιφασκίας Λυκείων στο ΟΑΚΑ

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠAI.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας (Ε.Ο.Ξ.) προκηρύσσει τους Πανελλήνιους Αγώνες Ξιφασκίας μαθητών και μαθητριών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας για το σχολικό έτος 2022-2023.

Η διοργάνωση των ανωτέρω αγώνων ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας (Ε.Ο.Ξ.).

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς των αθλήματος στις 14, 15 και 16 Μαρτίου 2023 στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.), στην αίθουσα ξιφασκίας.

Μη ξεχάσεις να κάνεις ένα Like στη σελίδα μας στο  facebook juniorsclub.gr —>ΕΔΩ

Δικαίωμα συμμετοχής

Οι μαθητές και οι μαθήτριες δύνανται να συμμετάσχουν εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΙ.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου,
 • να φοιτούν κανονικά στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και να είναι γεννημένοι κατά τα έτη 2005, 2006, 2007 και κατά το έτος 2008 μόνο οι φοιτούντες στην Α΄ Λυκείου.
 • να κατέχουν έγκυρο Δελτίο αθλητή/αθλήτριας, με Κάρτα Υγείας Αθλητή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας (Ε.Ο.Ξ.) σε ισχύ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Σχολική αθλητική ταυτότητα (πλατφόρμα myschool) στην οποία αναφέρεται η Βεβαίωση Ιατρού με την οποία επιτρέπεται η συμμετοχή του/της μαθητή/μαθήτριας σε Πανελλήνιους Αγώνες. Η ημερομηνία της ανωτέρω Βεβαίωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα.
 2. Ενυπόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/κηδεμόνα (υπόδειγμα 9), η οποία παραμένει στην οικεία σχολική μονάδα και ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια συμπληρώνει στην κατάσταση συμμετοχής του σχολείου το αντίστοιχο πεδίο με τη σημείωση ΝΑΙ.
 3. Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για ατομικά αθλήματα (υπόδειγμα 2, επισυνάπτεται),
 4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.Oι μαθητές/μαθήτριες – πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσκομίζουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.
   
 5. Δελτίο αθλητή/αθλήτριας με Κάρτα Υγείας Αθλητή.

Επισημαίνεται ότι δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους μαθητές/μαθήτριες που δεν θα έχουν μαζί τους, την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, τα ανωτέρω αναφερόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Δήλωση συμμετοχής

Οι Σχολικές Mονάδες πρέπει να αποστείλουν την κατάσταση συμμετοχής (υπόδειγμα 2) στην Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας (Ε.Ο.Ξ.) μέχρι την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@fencing.org.gr. Η οικεία Ομοσπονδία πρέπει να αποστείλει μέχρι την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 τις καταστάσεις συμμετοχής στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Β’ Αθήνας στο fysagogi@didev-ath.att.sch.gr.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Oι μαθητές/μαθήτριες που κατέχουν έγκυρο Δελτίο, με Κάρτα Υγείας Αθλητή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας σε ισχύ, έως και την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν την ιατρική βεβαίωση (υποκεφάλαιο 9.2 του κεφαλαίου 9 της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016/Β΄3754/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Πρόγραμμα αγώνων

 1. Τρίτη, 14/03/2023: 15:30 Ξίφος Μονομαχίας Αγοριών και Ξίφος Μονομαχίας Κοριτσιών
 2. Τετάρτη, 15/03/2023: 15:30 Ξίφος Ασκήσεως Αγοριών και Ξίφος Ασκήσεως Κοριτσιών
 3. Πέμπτη, 16/03/2023: 15:30 Σπάθη Αγοριών και Σπάθη Κοριτσιών

Η Προκήρυξη ΕΔΩ 

Υπεύθυνη δήλωση ΕΔΩ 

Εγγραφο κατάστασης συμμετοχής για το σχολείο ΕΔΩ 

Υπουργείο Παιδείας: Ημέρα Καριέρας Δημοσίων ΙΕΚ – Νίκη Κεραμέως: «Φέρνουμε πιο κοντά Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, της χώρας»

Μετάβαση στο περιεχόμενο