Θέματα υγείας

Ανακαλούνται παρτίδες γνωστού φαρμάκου για παιδιά από τον ΕΟΦ

Την ανάκληση των παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος Buccolam 5mgx4 syringes , (μιδαζολάμη). λόγω προβλήματος που εμφανίζεται στο ημιδιαφανές κάλυμμα άκρου των προγεμισμένων συρριγγών, το οποίο ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να παραμείνει προσαρμοσμένο στο άκρο της σύρριγγας κατά την αφαίρεση του κόκκινου πώματος, με κίνδυνο να αποκολληθεί μέσα στο στόμα του ασθενούς και να εισπνευστεί ή να καταποθεί κατά τη χορήγηση, ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.

Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημοσιάς Υγείας, με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση, που έχει προβεί η εταιρεία Shire Services BVBA. To ΙΦΕΤ Α.Ε., τοπικός αντιπρόσωπος του προϊόντος, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των παρτίδων, προκειμένου να τις αποσύρουν.

Αυτές είναι οι ανακληθείσες παρτίδες

ανάκληση

23315b44709c8d88f39d304b45ccc4b5

Τι είναι το Buccolam

To Buccolam είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία μιδαζολάμη. Διατίθεται υπό μορφή στοματικού διαλύματος (διάλυμα χορηγούμενο στα πλαϊνά της στοματικής κοιλότητας, στον χώρο μεταξύ του ούλου και της παρειάς) σε προγεμισμένες σύριγγες. Κάθε σύριγγα περιέχει 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg ή 10 mg μιδαζολάμης.

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το Buccolam;

Το Buccolam χρησιμοποιείται για τη θεραπεία παρατεταμένων, οξειών (αιφνίδιων) επιληπτικών κρίσεων σε παιδιά και εφήβους (ηλικίας από 3 μηνών έως κάτω των 18 ετών). Το φάρμακο χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο