Αθλητισμός

Δήμος Πατρέων: Πρόσκληση στα Αθλητικά Σωματεία για χρήση των Δημοτικών γηπέδων

Με θέμα «Χρήση έδρας των Δημοτικών γηπέδων για προετοιμασία και έδρα από τις ομάδες για την Αγωνιστική Περίοδο 2015 – 2016», ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Πατρέων, Ανδρέας Αθανασόπουλος, απέστειλε στους Προέδρους της ΕΣΚΑΗ και της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας επιστολή, με την οποία τους καλεί, άμεσα να γνωστοποιήσουν εγγράφως, ποια σωματεία επιθυμούν χρήση των δημοτικών γηπέδων για προπονήσεις και έδρα τους.

Η επιστολή έχει ως εξής:

«Τα γήπεδα που είναι ιδιοκτησία του Δήμου Πατρών ανήκουν στη Δημοτική περιουσία, όπως όλα τα ακίνητα του Δήμου.  Σύμφωνα με τον νέο Ο.Ε.Υ του Δήμου, η διαχείριση γίνεται από το τμήμα Δημοτικής Περιουσίας και ο προγραμματισμός της χρήσης γίνεται από το Τμήμα Άθλησης Πολιτισμού & Νέας Γενιάς του Δήμου.

Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 185 παρ. 1 και 2 του Ν. 3463/2006 και σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται η δωρεάν παραχώρηση για χρήση δημοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε Ν π.Δ.Δ. καθώς και σε άλλα νομικά πρόσωπα που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω θα πρέπει να καθοριστεί επακριβώς η χρήση και το πρόγραμμα από το τμήμα Άθλησης Πολιτισμού & Νέας Γενιάς, για τις ομάδες που επιθυμούν να κάνουν χρήση προετοιμασίας (προπονήσεις) και έδρας των ερασιτεχνικών σωματείων που ανήκουν στο δυναμικό σας, των Δημοτικών γηπέδων και με πρόταση του τμήματος Δημοτικής περιουσίας να αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Άμεσα πρέπει με έγγραφό σας να γνωρίσετε σε όλα τα  σωματεία που επιθυμούν χρήση των Δημοτικών γηπέδων για προπονήσεις και έδρα κατά την αγωνιστική περίοδο 2015 – 2016, να απευθυνθούν αποκλειστικά εγγράφως με αίτησή τους συνοδευόμενη αντιγράφου του καταστατικού τους από 20/5/2015 έως και 19/6/2015 στο Τμήμα Άθλησης Πολιτισμού & Νέας Γενιάς.  Σας επισυνάπτεται και αντίγραφο αίτησης».

]]>

Μετάβαση στο περιεχόμενο