Εκδηλώσεις Έφηβος - Φοιτητής Εκπαίδευση Προτεινόμενο

Σεμινάριο από το Πανεπιστήμιο Πατρών: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση στην εποχή των πολλαπλών κρίσεων

Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση στην εποχή των πολλαπλών κρίσεων: Από το σχολείο της γειτονιάς στον πολίτη του μέλλοντος

Σεμινάριο που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και σε επαγγελματίες που ασχολούνται με το σχετικό αντικείμενο

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, και το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνεργασία με τo Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνουν σεμινάριο με θέμα «Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση στην εποχή των πολλαπλών κρίσεων: Από το σχολείο της γειτονιάς στον πολίτη του μέλλοντος».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, ώρες 9:30 – 14:00, στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών (Αίθουσες Ι10 & Ι11) και θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου. Η είσοδος στο σεμινάριο είναι ελεύθερη, ενώ θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής σε όσους συμμετέχοντες παρευρεθούν με φυσική παρουσία.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται σε πολλαπλά πεδία εφαρμογής της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης, όπως οργανισμούς, εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κρατική και τοπική αυτοδιοίκηση.

Η δήλωση συμμετοχής στο σεμινάριο είναι απαραίτητη. Η σχετική ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής είναι διαθέσιμη στον εξής σύνδεσμο.

Σχετικά με το θέμα του σεμιναρίου

Σύγχρονα φαινόμενα όπως η παγκοσμιοποίηση, η εντεινόμενη μετανάστευση, η προσφυγική κρίση, ο υπερ-πλουραλισμός, αλλά και η φτώχεια ως απόρροια της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης πολιτισμικά αειφόρων εκπαιδευτικών πολιτικών και συμπεριληπτικών σχολικών κουλτουρών και πρακτικών. Ταυτοχρόνως, η ίδια η κοινωνία καθιστά επιτακτική την ανάγκη για ενίσχυση της διαπολιτισμικής επάρκειας, όχι μόνο των εκπαιδευτικών, αλλά όλων των πολιτών τόσο σε κοινωνικό, όσο και σε επαγγελματικό πλαίσιο. Υπό το φως των πολλαπλών κρίσεων, αλλά και των πολλαπλών προοπτικών που δημιουργούνται ταυτοχρόνως, η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση μας αφορά όλους ανεξαιρέτως.

Συνεπώς, το κάθε σχολείο, το σχολείο της γειτονιάς, καλείται να προετοιμάσει τους διαπολιτισμικά εγγράμματους πολίτες του μέλλοντος. Οι πολίτες του μέλλοντος έχουν επίγνωση της πολιτισμικής πολλαπλότητας και του διεθνισμού στην παγκόσμια κοινωνία, εργάζονται σθεναρά για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και αναλαμβάνουν ενεργό δράση για την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Οι πολίτες του μέλλοντος ενεργούν ως διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές, ο οποίοι αξιοποιούν τις δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων προκειμένου να προωθήσουν δράσεις αλληλεγγύης που υποστηρίζουν την κοινωνική δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι αφενός να θέσει ένα ευρύτερο πλαίσιο προβληματισμού για την Διαπολιτισμική Εκπαίδευση/Διαμεσολάβηση ως πυλώνα περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικο-εκπαιδευτικής συμπερίληψης και αφετέρου να παρουσιάσει τις ποικίλες διαστάσεις τηςδιαπολιτισμικής εκπαίδευσης, της επικοινωνίας, του διαλόγου και της διαμεσολάβησης στο σχολικό περιβάλλον.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σχετικές παρουσιάσεις, να συζητήσουν και να υποβάλουν ερωτήματα στους ομιλητές/τριες σχετικά με το περιεχόμενο και τις επαγγελματικές προοπτικές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του σεμιναρίου βρίσκεται αναρτημένο στον εξής σύνδεσμο.

Σπουδές στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοίνωσαν πρόσφατα κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια σπουδών δύο (2) έτη (4 εξάμηνα) και θα διδάσκεται εξ αποστάσεως, στα ελληνικά, με επιλογή για πλήρη ή μερική φοίτηση.

Ο τίτλος σπουδών, που θα απονέμεται από κοινού με την ολοκλήρωση του προγράμματος, είναι αυτόματα αναγνωρισμένος από το ελληνικό δημόσιο, αφού ουσιαστικά συν-απονέμεται  από Ελληνικό πανεπιστήμιο, και ως εκ τούτου οι απόφοιτοι/ες δεν χρειάζεται να τον υποβάλλουν στον ΔΟΑΤΑΠ για αναγνώριση ισοτιμίας. Οι απόφοιτοι/ες του προγράμματος θα λαμβάνουν την προβλεπόμενη μέσω ΑΣΕΠ μοριοδότηση στους πίνακες διορισμών μονίμων και αναπληρωτών.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Πρόγραμμα.

Προμηθέας – Περιστέρι bwin στον πρώτο Αγώνα στην Πάτρα παίζουν για μια Θερμοκοιτίδα! Μαζί ο Φοίβος, ο Κώστας Σόμμερ, η Ειρήνη Παπαδοπούλου και οι 1550!

Μετάβαση στο περιεχόμενο