Ενημέρωση Επικαιρότητα

Θέσεις μαθητείας με 439,60 ευρώ το μήνα

Το 75% του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (δηλαδή 439,60 ευρώ) θα δίνουν, μαζί με την ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, όσες επιχειρήσεις «προσλαμβάνουν» μαθητή σε θέση μαθητείας – εργασίας.

Κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε περιγράφοντας «το πλαίσιο της ποιότητας μαθητείας», προβλέπει θέσεις μαθητείας ανάλογα με τον αριθμό των απασχολουμένων ως εξής: Ατομικές επιχειρήσεις, χωρίς κανέναν εργαζόμενο θα μπορούν να δέχονται 1 μαθητευόμενο, εργοδότες με 1-10 άτομα, το 25% (1-2 μαθητές), αν έχουν προσωπικό πάνω από 10 θα μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων με ανώτατο όριο τα 40 άτομα.

Το όριο αυτό θα είναι το ανώτατο πλαφόν και για εργοδότες που απασχολούν πάνω 250 εργαζόμενους καθώς και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία δεν διαθέτουν υποκαταστήματα.

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο