Θέματα υγείας

Το Πανεπιστήμιο Πατρών δίπλα στα άτομα με ειδικές ανάγκες

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η στρατηγική και οι δράσεις που έχει αναπτύξει συνίστανται στα εξής:

Προσβασιμότητα: Το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης διαθέτει τις απαιτούμενες υποδομές προσβασιμότητας, όπως ράμπες και ανελκυστήρες, ενώ αντίστοιχη πρόσβαση διαθέτει και ένας σημαντικός αριθμός αιθουσών. Τα νεότερα κτίρια διαθέτουν και κατάλληλες, σύμφωνες με τους ισχύοντες κανονισμούς, τουαλέτες.

Υπηρεσίες: Παρέχεται, από συμβούλους του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου, υπηρεσία συμβουλευτικής που αφορά σε άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ακαδημαϊκή τους ζωή και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Η συμβουλευτική μπορεί να λάβει χώρα είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως μέσω τηλε-συμβουλευτικής.

Περισσότερα: http://www.cais.upatras.gr/node/746

Υποδομές: Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης έχει θέσει σε λειτουργία δύο σταθμούς εργασίας για την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες στο έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό της. Στόχος της δημιουργίας αυτών των σταθμών εργασίας είναι η υποστήριξη των ΑΜΕΑ στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν, ανακτήσουν και χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές πηγές που διαθέτει η ΒΚΠ, καθώς επίσης και να αποκτήσουν πρόσβαση στο ελευθέρα διακινούμενο περιεχόμενο του διαδικτύου.

Οι δύο αυτοί σταθμοί προορίζονται για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης (μερική ή ολική τύφλωση) ή/και με προβλήματα κινητικότητας. Οι σταθμοί, πέραν του ειδικού λογισμικού, είναι εξοπλισμένοι και με τον απαραίτητο περιφερειακό εξοπλισμό, όπως: ιχνοσφαίρα χειρισμού, πληκτρολόγιο ειδικού τύπου, εναλλακτικός χειρισμός διεπιφάνειας εργασίας, διακόπτης πίεσης, εξοπλισμός και λογισμικό για άτομα με προβλήματα όρασης, ανάγνωση και μεγέθυνση οθόνης, οθόνη Braille, εκτυπωτής Braille, λογισμικό Οπτικής Ανάγνωσης Χαρακτήρων (OCR), μεγεθυντής κλειστού κυκλώματος (CCTV).

Περισσότερα: http://www.lis.upatras.gr/fordisabled/

]]>

Μετάβαση στο περιεχόμενο