Προτεινόμενο Σχολή Γονέων (Μπαμπάς – Μαμά)

Η Μητέρα στη σύγχρονη οικογένεια

από τη Ματίνα Λαδικού, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας – Εγκληματολόγος

 Με αφορμή την ημέρα της μητέρας, προσεγγίζουμε τη μορφή της σύγχρονης οικογένειας!

Πώς είναι η γυναίκα-μητέρα, στη σύγχρονη οικογένεια;

Η σύγχρονη οικογένεια χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα εμπειριών και δυναμικών, που διαμορφώνονται από ένα πλήθος παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτισμικών αλλαγών, της οικονομικής πραγματικότητας και των ατομικών προτιμήσεων. Ένα εξέχον χαρακτηριστικό της σύγχρονης οικογενειακής ζωής είναι η διάλυση των παραδοσιακών ρόλων των φύλων και η ανάδυση πιο ισότιμων σχέσεων εντός του νοικοκυριού.

Οι γυναίκες συμμετέχουν όλο και περισσότερο στο εργατικό δυναμικό, αμφισβητώντας την έννοια του ανδρικού μοντέλου του τροφοδότη, ενώ οι άνδρες αναλαμβάνουν μεγαλύτερες ευθύνες φροντίδας.

Η αλλαγή αυτή έχει οδηγήσει σε επαναδιαπραγμάτευση της δυναμικής της εξουσίας και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων εντός των οικογενειών. Αντί να τηρούν άκαμπτες ιεραρχίες, οι σύγχρονες οικογένειες λειτουργούν συχνά με βάση τις αρχές της συνεργασίας, της διαπραγμάτευσης και της κοινής λήψης αποφάσεων.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ισότητα και αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των μελών της οικογένειας, αλλά μπορεί επίσης να εισάγει πολυπλοκότητες καθώς τα άτομα προσανατολίζονται στην ισορροπία μεταξύ αυτονομίας και αλληλεξάρτησης.

Εκτός από τις παραδοσιακές οικογένειες, έχουμε τις μονογονεϊκές και τις οικογένειες με δύο μαμάδες

Μια άλλη σημαντική πτυχή της σύγχρονης οικογενειακής φαινομενολογίας είναι η επικράτηση μη παραδοσιακών οικογενειακών δομών. Τα ποσοστά διαζυγίων έχουν αυξηθεί, οδηγώντας σε αύξηση των μονογονεϊκών νοικοκυριών και των μικτών οικογενειών. Επιπλέον, η νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου έχει οδηγήσει σε έναν αυξανόμενο αριθμό ΛΟΑΤΚΙ+ οικογενειών. Αυτές οι ποικίλες οικογενειακές διαμορφώσεις αμφισβητούν τις παραδοσιακές αντιλήψεις για το τι συνιστά μια «κανονική» οικογένεια, αναδεικνύοντας τη ρευστότητα και την υποκειμενικότητα των οικογενειακών ταυτοτήτων.

Συμπερασματικά, η φαινομενολογία της σημερινής σύγχρονης οικογένειας χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία, πολυπλοκότητα και ρευστότητα. Ενώ οι παραδοσιακές έννοιες της οικογένειας επιμένουν, υπάρχουν παράλληλα με μια πληθώρα εναλλακτικών οικογενειακών δομών και δυναμικών. Η κατανόηση και η εκτίμηση αυτής της ποικιλομορφίας είναι απαραίτητη για την προώθηση της ενσυναίσθησης, της συμμετοχικότητας και της υποστήριξης όλων των οικογενειών, ανεξαρτήτως της σύνθεσης ή των περιστάσεων.

Το Καμπανάκι της Μητρότητας!

Ποιοι παράγοντες ευθύνονται για τη βία των ανηλίκων; Πώς αντιμετωπίζεται;

Συνέντευξη: Η Χαρά Παπακωστοπούλου, νίκησε τον καρκίνο έγινε μητέρα και εθελόντρια στο Άλμα Ζωής !

 

Leave a Comment

Μετάβαση στο περιεχόμενο